PB akumulatori

Power line

Stacionarne AGM PowerLine Baterije, olovne baterije sa kontrolom pritiska i apsorbovanim elektrolitom

Energija budućnosti

Nova serija Midac baterija nazvana POWERLINE stacionarne baterije jesu brz i pouzdan odgovor za potrebe sigurnosnog napajanja za poterbe telekomunikacionih sistema, UPS-ova, elektrana, distribucija... Komponente vrhunskog kvaliteta, precizni dizajn i visoka specifična energija, kao i olovo-kalcijum kalaj daju POWERLINE seriji baterija pouzdanost uređaja visoke tehnologije, a karakteriše ih dug životni vek i visoke performanse.

Midac Front Power

Konektori za međućelijsku vezu i terminali su zaštićeni izolatorom, na njima se nalaze otvori za proveru napona. Sve Midac FRONT POWER su kompatibilne svim uređajima, mogu se instalirati čak u hermetičke baterijske kabinete zahvaljujući Midac sistemu za ventilaciju (MGS) koji limitira koncetraciju gasa i rizik od eksplozije.
- dug životni vek (12 godina u sistemu održavanja)

- kompaktnog dizajna - visoka specifična energija

- jednostavna instalacija

- kompatabilnost

- terminali sa bočne i prednje strane
- bez održavanja
- sigurnosni vatro-nepropustivi ventil

- kućište od nezapaljive plastike

- standard prema IEC707FV0

Midac Top Power

OPzS serija

Lako Održavajuće, stacionarne baterije

Lako – održavajuće MIDAC OPzS baterije sa tubularnim elektrodama su specijalno dizajnirane da služe kao rezervno, sigurnosno napajanje u svim industrijskim, odnosno energetskim kompleksima. Ćelije se proizvode sa velikim tubularnim elektrodama sa olovo selenijumskom slojem, koji obezbeđuje dugoročni životni vek, minimalno održavanje i optimalne karakteristike pri cikličnoj upotrebi u sigurnosnim sistemima.

Prednosti

- Održavanje na svakih 3 do 5 godina
- Vrlo niska struja oržavanja
- Samopražnjenje manje od 3% mesesečno

- Fleksibilne međućelijske veze
- Životni vek preko 20 godina pri cikličnoj upotrebi na 20°C
Mogu se upotrebljavati kao rezervni sistemi napajanja u: telekomunikacionim, železničkim, transformatosrskim, generatorskim sistemima, UPS uređajima.
Referentni standardi: DIN 40736-1, DIN EN 50272-2, CEI EN 60896-1
Baterije se proizvode u fabrici MIDAC S.p.A. u Italiji u skladu sa ISO 9001 standardom.