NiCd akumulatori

Stacionarne NiCd baterije

Nikl kadmijumske baterije sa fiber elektrodama predstavljaju treću generaciju tehnološkog procesa izrade baterija koja je razvijena 1980-tih. Prvu generaciju predstavljaju baterije sa lamelnim elektrodama razvijene 1919. god. dok su 1950-tih razvijene sinterovane elektrode. Upotrebljna mreža fiber elektroda omogućava da 90% elektrode sadrži aktivni materijal. Otvorena trodimenzionalna fiber struktura omogućava bolju provodnost i odlične električne performanse. Nikl kadminumske baterije sa fiber elektrodama koriste aktivni materijal oslobođen grafita i gvožđa, čime se postiže da elektrode ne karbonizuju i redukuje se potrošnja vode. Elastična struktura fiber elektroda omogućava da baterija može da absorbuje na trenutak visoke i varijantne struje pražnjenja – stersove. Stresovi uključuju zapreminske promene tokom punjenja i pražnjenja, čime se postiže da baterija može da izdrži više ciklusa u odnosu na baterije izrađenu drugim tehnologijama. Baterije koje se izrađuju ovom tehnologijom su svakako lakše i sadrže veću količinu zapreminske energije od drugih.
Glavne odlike NiCd baterija sa fiber elektrodama su:

  • Izuzetno dug životni vek
  • Niska interna otpornost
  • Visoka specifična energija
  • Nepotrebna zamena elektrolita

Baterije se proizvode u skladu sa internacionalnim standardom: EN 60623, odnosno DIN 40771. Baterije sa fiber elektrodama mogu se izrađivati u 4 tipa (X, H, M ili L tip) u zavisnosti od njihovih performansi. X tip baterija ima veoma tanke elektrode i odlične visokostrujne performanse, dok L serija ima debele elektrode koje omogućavaju dugoročna niskostrujna pražnjenja. M tip ima optimalnu debljinu elektroda i idealan je za upotrebu kod potrošača sa srednjim strujama pražnjenja.Njihova upotreba je data u tabeli.

Glavne karakteristike svih modela

Tip ćelija
Kapacitet (Ah)
Vreme pražnjenja
Upotreba u sledećim oblastima
L – (Low) Niske struje pražnjenja

Tip: KPL, KFL, VTL

10 do 2000
Preko 3 sata
Alarmni sistemi, sigurnosni sistemi, signalizacija, preklopna automatika katodna zaštita
M – (Medium) Srednje struje pražnjenja

Tip: KPM, KFM, VTM

10 do 1500
1 sat do 5 sata pražnjenja
Preklopna automatika, sigurnosni sistemi, sigurnosno osvetljenje, instrumentacija, osvetljenje, kontrolni procesi, UPS uređaji, elektromobili
H – (High) Visoke struje pražnjenja

Tip: KPH, KFH, VTH

10 do 1500
Najduže 60 minuta

Generator starteri, UPS uređaji, dizel

lokomotive, avio industrija, elektromagneti

X – (Ultra High) Veoma visoke struje pražnjenja

Tip: KPX, KFX. VTX

10 do 200
Ispod 10 minuta
Dizel lokomotive, agregati, kosmičke letilice

Detaljnije karakteristike

PDF: NiCd Detaljno