M-Box

Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim objektima postalo je tema interesovanja u mnogim državama koje vode računa o čoveku i sredini u kojoj stanuje. Mnoge zemlje koje nemaju alternativne izvore energije uložile su ogromne investicije u cilju razvijanja novih normi kojim bi se definisale posebne mere usmerene ka smanjenju dnevne potrošnje energije. Jedan od velikih primera jeste rasveta, koja sama za sebe predstavlja oko 20% ukupne potrošnje energije. To je razlog što sve više zemalja uvode regulatore osvetljenja da bi smanjile potrošnju energije i zagađenje vezano za rasvetu. Zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji takođe je moguće smanjiti troškove održavanja i zamene rezervnih delova (npr. lampi). Sve ovo je omogućeno jednim lakim principom koji se sastoji od regulacije i stabilizacije mrežnog napona.
Sistem, koji proizvodimo, omogućuje smanjenje potrošnje električne energije i optimalne troškove održavanja. Može se upotrebiti za sve tipove izvora svetlosti, kao što su fluorescentne lampe, lampe od natrijuma, žive, metaljodida kao i halogene lampe
Sa malim dimenzijama, uređaj je jednostavno instalirati u svakom prostoru, bez opstrukcije postojećih uređaja. Sistem raspolaže različitim stepenima uštede, da bi se mogao prilagoditi različitim zahtevima, nezavisno od vrste postojećeg izvora svetlosti. Sistem je rađen prema standardima UNICEI EN 45001. Sistemi se proizvode u skladu s ISO 9001 standardom.

Ušteda energije do 40 %

Ušteda je postignuta regulacijom izlaznog napona. Pored regulacije izlaznog napona, naš uređaj „čisti“ mrežu od viših harmonika, tako da je na izlazu , ka potrošačima, doveden čist sinusni napon. Kako se MBox ponaša kao stabilizator i filter na mreži, automatski se produžava radni vek sijalice, a samim tim  smanjuju i troškovi održavanja.

Doprinos za životnu okolinu

Štednja je jedna ekonomska, politička i za životnu sredinu bitna tema. Mi se trudimo, da preduzećima i javnim ustanovama isporučimo sistem uštede električne energije, koji dozvoljava značajno smanjenje troškova uz naročit osvrt na životnu okolinu.
Prednostu za životnu oklinu: Primena M-Box sistema omogućuje, putem smanjenja vršne emisije (zračenja) svetlosti, jasnu uštedu i smanjenje ugrožavanja životne sredine. Manja potreba za energijom doprinosi smanjenju CO2 u atmosferi. U nekim zemljama rashodovanje električnih sijalica reguliše se zakonom. One se moraju deponovati kod određenih mesta za deponovanje, to znači veće trokove održavanja. Pomoću M-Box sistema ti troškovi se mogu smanjiti. Manji broj rashodovanih sijalica smanjuje štetne gasove, koji se moraju podvrći preradi. Dalja jasna direktna prednost regulisanja rada je poboljšanje parametara električnih uređaja. Regulisanje rada omogućuje uređaju, da se kreće u području, u svetlosno-tehničkom smislu, vrednosti normi UNI10380 i UNI10439 za efekat osvetljenja, UNI10819 za opterećenje svetla kao i vrednosti koje su za sigurnost predviđene zakonom.

Ciljne grupe M-BOX-a:
Javne uprave

Osvetljenje velikog spoljnog prostora jedna je od najvećih stavki u računima za potrošnju električne energije javnih uprava. Svetska statistika daje podatke da se oko 30% ukupne proizvedene električne energije potroši na osvetljenje. M-BOX nije samo sredstvo kojimi se obezbedjuje kvalitet i smanjuje potrošnja električne energije. M-BOX  pomaže javnim upravama  da sprovode konkretnu politiku štednje na potrošnji, održavanju, samim tim  poboljšanju efikasnosti, i zaštiti životne sredine.

Rasveta saobraćajnica
Usluge osvetljenja u saobraćaju su često vrlo složene, jer je potrebno obezbediti visok kvalitet rasvete i konstantnost u svim uslovima.
Osvetljenjae  autoputa, aerodroma ili železnice je teško, jer je  reč o ogromnim područjima, koja uvek moraju ponuditi najbolju vidljivost i bezbednost. Sada je to lakše učiniti sa uređajem M-BOX. Smanjivanjem troškova eksploatacije i održavanja.

Privatno preduzetništvo i Trgovački centri
Trgovački centri  i privatne kompanije često imaju komplikovane sisteme za upravljanje rasvetom velikog prostora. Kompleksni sistemi zahtevaju veliko održavanje I obučeno osoblje, Štednja i kvalitet usluga su fundamentalni koncept za privatne organizacije, kojima M-BOX može ponuditi odgovore i rešenja.

Glavne karakteristike svih modela

Model
Struja (A)
Snaga (kVA)
Dimenzije D x V x Š (mm)
TROFAZNI
M-BOX m90
90
20
750 x 1000 x 420
M-BOX m120
120
30
750 x 1000 x 420
MONOFAZNI
S-BOX m1
30
8
400 x 600 x 230
S-BOX m2
15
5
400 x 600 x 230

U tabeli su data tipska rešenja sistema za uštedu energije, međutim po potrebi firma Waldmar može izraditi sisteme na zahtev korisnika