Invertori

Sinusni invertori koje proizvodi M elektronik koriste ulazni napon od 24V ili 48V, snage 1500 do 3000VA. Modifikovani sinusni izlaz imaju invertori koji koriste ulazni napon od 12V, snage 300VA do 2000VA. Automatski invertori sa punjačem se mogu koristiti za napajanje pumpi za centralno grejanje.

Glavne karakteristike svih modela

Model

ME-IPS 500

ME-IPS 1000
GE-12- 060
ME-IPS 500c
ME-IPS 1000c
ME-IPS 500CA
ME-IPS 1000CA
Snaga (VA / W)
500/700
1000/700
900/600
500/350
1000/700
500/350
1000/700
Ulazni napon
12V(10-15VDC)
30-200Ah
12V(10-15VDC) 30-200Ah
220V / 50 Hz
Izlazni napon
Modifikovani sinusni oblik 220V / 50 Hz ± 5%
Tolerancija
x
x
x
13.8V / 10A
Auto regulacija napona
x
x
x
ručno
automatski