Digitalni analizatori baterija

Glavne karakteristike svih modela

> Analizatori baterija su mikroprocesorski kontrolisani, rađeni u DSP tehnologiji sa alfanumeričkim displejom na kome su prikazane trenutne, zadate i memorisane vrednosti, koje se preko tastera mogu menjati.
> Mikroprocesor upravlja snagom potrošača, čime se postiže da struja pražnjenja bude konstantna, nezavisna od pada napona na bateriji koja se analizira, sa odstupanjem od samo 1A. Osnovni modeli se izrađuju za naponski opseg 10 do 48V, podesive struje pražnjenja od 1 do 50A.
> Specijalni modeli koriste naposnski opseg do 255V sa podešavanjem struje pražnjenja od 1 do 100A.

Laboratorijski ispravljači

> Pored standardnih varijanti za opsege od 12V, 24V, 48V, 72V, 110 ili 220V, M elektronik projektuje i proizvodi i laboratorijske punjače ispravljače sa potpunom kontrolom kako napona, tako i struje punjenja. Opseg osnovnih laboratorijskih punjača ispravljača je do 60V, struje od 10 do 100A, a na zahtev korisnika mogu se proizvesti i specijalni laboratorijski ispravljači napona do 250V, struje i preko 100A. Rade se takođe u DSS tehnologiji, sa digitalnim ili analognim zadavanjem i memorisanjem parametara. Kao i punjači imaju alfanumerički displej sa prikazom svih parametara, trenutnih, zadatih i memorisanih

APA uređaji

> Besprekidno napajanje jednosmernim naponom 24V, neophodno stambenim stepenišnim svetiljkama proizvodi se u varijantama sa analognim i digitalnim instrumentima, sa internim ili eksternim baterijama, koje mogu biti i olovne i NiCd