Agregati

Waldmar u saradnji sa italijanskom kompanijom Pramac Lifter S.p.A. čije interese na domaćem tržištu zastupamo, nudi veliki izbor agregata. Proizodni program kompanije Pramac Lifter S.p.A. obuhvata modele agregata u zvučno izolovanom kontejneru ili otvorernog tipa, kao i modele sa vazdušnim, vodenim, odnosno uljnim hlađenjem. Osnovne karakteristike nekih od modela su prikazane u datoj tabeli. Agregati na sebi imaju automatski kontrolni panel, koji ima mogućnost komunikacije sa računarom, a po mogućnosti se može ugraditi i GSM komunikacija. Veza na potrošače se ostvaruje upotrebom razvodnog ormana u kome se nalaze 2 četvoropolna kontaktora, jedan za mrežno napajanje, a drugi za agregat, međusobno električno i mehanički spregnutih.

U slučaju potrebe, na kontrolnom panelu se umesto automatike za sigurnosni rad, mogu ugraditi i merni instrumenti i industrijske priključnice. Svi agregati su trofazni 230/400V/50Hz, rade na 1500 ob/min, poseduju baterije za startovanje agregata, stepen iskorišćenja preko 85%, stepen zaštite IP 23, klase izolacije H. Pored navedenih agregata, proizvodni program kompanije Pramac obuhvata mnogo više modela. Naravno, u prozvodnom programu se nalaze i monofazni modeli agregata snage od 1 do 11 kVA.
Waldmar pruža punu tehničku podršku prilikom instalacije agregata. Obezbeđujemo servis i projektujemo transfer perkidače, ručne i automatske. Tržištu nudimo i daljinske kontroler, koji funkcioniše preko GSM mreže.

Glavne karakteristike svih modela